Lưu Lượng Kế

thông tin liên hệ
Mr Hưng
P. KD - 091 2352578

Chia sẻ lên:
Giá Thể MBBR  25* 10

Giá Thể MBBR 25* 10

Mô tả chi tiết

 Vật Tư Xử Lý Nước thải  MBBR

- Kích Thước : 25*10 mm

- Số lỗ : 6 cái 

- Bề mặt tiếp xúc hiệu quả > 800 m2/m3

- Tỷ Trọng : (0.96 - 0. 98 ) g/ cm3

- Số lượng giá thể /m3 : 260,000 cái / m3

- Độ Xốp > 85%  

- Tỷ Lệ Thành Phần : (15 - 67 )% 

- Thời gian hình thành màng lọc : 3- 15 ngày 

- Hiệu quả quá trình nitrat hóa : (400 - 1200 ) g NH4 - N m3/ ngày

- Hiệu quả quá trình Oxi Hóa BOD : ( 2000 - 10 000 ) gBOD5 /m3 ngày

- Hiệu quả quá trình Oxi hóa COD :  ( 2000 - 15000)  GCOD/m3 ngày

- Nhiệt độ làm việc : 5- 60 độ C

- Tuổi thọ > 15 năm 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D100
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D100
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D50
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D50
Giá Thể MBBR  25* 10
Giá Thể MBBR 25* 10