Lưu Lượng Kế

thông tin liên hệ
Mr Hưng
P. KD - 091 2352578

Chia sẻ lên:
Giá Thể MBBR  25* 10

Giá Thể MBBR 25* 10

Mô tả chi tiết

 Vật Tư Xử Lý Nước thải  MBBR

- Kích Thước : 25*10 mm

- Số lỗ : 6 cái 

- Bề mặt tiếp xúc hiệu quả > 800 m2/m3

- Tỷ Trọng : (0.96 - 0. 98 ) g/ cm3

- Số lượng giá thể /m3 : 260,000 cái / m3

- Độ Xốp > 85%  

- Tỷ Lệ Thành Phần : (15 - 67 )% 

- Thời gian hình thành màng lọc : 3- 15 ngày 

- Hiệu quả quá trình nitrat hóa : (400 - 1200 ) g NH4 - N m3/ ngày

- Hiệu quả quá trình Oxi Hóa BOD : ( 2000 - 10 000 ) gBOD5 /m3 ngày

- Hiệu quả quá trình Oxi hóa COD :  ( 2000 - 15000)  GCOD/m3 ngày

- Nhiệt độ làm việc : 5- 60 độ C

- Tuổi thọ > 15 năm 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giá Thể MBBR  25* 10
Giá Thể MBBR 25* 10
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D100
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D100
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D50
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D50